Alternativperspektiv siar om Corona

Jag tänkte i nedan text ge mig ut på tunn is och göra några förutsägelser om hur utvecklingen kommer att se ut i Sverige och världen när samhällena börjar öppna upp igen efter pandemin. Med medvetenhet (och förhoppning) om att jag kan ha fel på flera punkter presenterar jag härmed mina resonemang och profetior.

Som jag tolkar opinionen i världen gällande Corona-läget, verkar den föredragna lösningen på sikt vara att bedriva storskalig vaccinering av världens befolkningar med regelbundna intervall. En lösning som såklart passar läkemedelsindustrin som hand i handske. Man måste vara imponerad över hur deras lobbyister lyckats styra in i stort sett samtliga världens länder på detta spår sedan de vunnit över storheter som WHO, EU, USA och FN.

Mycket av förarbetet gjordes redan inför den förra ”pandemin”, då man 2009 lyckades få WHO att urvattna själva pandemibegreppet så att det inte längre tar hänsyn till dödlighet:

WHO:s definition av pandemi från 2003:

”En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot. Vilket resulterar i flera samtidiga epidemier över världen med ett stort antal döda och sjuka.”

I maj 2009 ändrades definitionen till följande:

”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”

Arenan var nu krattad för att vid lämplig tidpunkt kunna lösa ut undantagstillstånd i världen, för att sedan kunna styra ängsliga regeringar och befolkningar att acceptera både inskränkningar i frihet och icke fullständigt beprövade botemedel; i detta fall vaccin. Faktum är nog dock att inte heller lobbyisterna i sina vildaste drömmar kunnat föreställa sig så extrema reaktioner som ”pandemin” lett till. Nedstängningar av hela samhällen har såvitt jag vet aldrig ens dryftats som en strategi för att hantera en pandemi. För utöver att det saknas evidens för sådana åtgärder, har det ju varit otänkbart att någon skulle acceptera det. Att så många länder nu offrar sina unga på detta veritabla pengabål är inget mindre än skandalöst.

I teorin finns det ett jättebra skäl att använda vaccin för att möta denna ”pandemi”, nämligen att det sannolikt skyddar den som tagit det mot ett allvarligt sjukdomsförlopp i Covid-19. Detta gör det enkelt att sälja in hos massorna. What could possibly go wrong?

Jo, om man bortser från de ofrånkomliga biverkningarna, vilka i sig inte rättfärdigar vaccinering av de som är under 49 år, så finns det andra risker och problem som helt ignoreras i debatten. Jag tänker främst på det faktum att vaccinerade kan bära på smittan utan att få några symptom. Därigenom finns risken att de ovetandes går runt och smittar andra, vilket oftast (?) inte är fallet för ovaccinerade, då de sannolikt märker att de är smittade och håller sig hemma. Men jag tänker även på risken för att de som vaccinerar sig blir känsligare för andra virusinfektioner, vilket man sett tecken på vid vaccination mot vanlig säsongsinfluensa. En vaccinering ger helt enkelt inte ett lika brett skydd som en genomgången sjukdom, då det endast riktar in sig på en liten del av virusets egenskaper. Du klarar förmodligen av det virus som vaccinet specifikt riktats mot, men kroppen känner inte igen andra liknande patogener, som kanske har ett annat spikprotein, men i övrigt påminner om det du blivit vaccinerad emot. Sålunda klarar du sannolikt ETT specifikt virus bättre, medan du möjligen klarar andra virus sämre. Frågan är vilket av alla dessa virus som har störst chans att döda dig om du inte har skydd mot det; det du vaccinerar dig mot eller något av alla de andra?

Ännu en aspekt med vaccinationsstrategin är ju att influensavirus har en tendens att mutera väldigt fort, vilket vi redan sett flera exempel på, med en engelsk, sydafrikansk, brasiliansk eller fransk variant osv. Alla med sina speciella egenskaper. Det har även redan konstaterats att vissa vaccin inte har effekt mot vissa av dessa varianter, så vilken variant ska man vaccinera sig mot nästa gång? Det är samma problematik som man har med vaccineringen av säsongsinfluensa, och förmodligen ett skäl till att den inte har så hög effektivitet. Kan man administrera någon form av Coronavaccincoctail, där man packar in så många varianter som möjligt? Låter riskabelt, men kanske kan forskas på?

Givet alla dessa parametrar är jag personligen skeptisk till vaccinationsstrategin, men jag tycker att alla får fatta sitt eget beslut om hur de vill göra.

Min framtidsspaning är att läkemedelslobbyn kommer kunna hålla liv i vaccinationshypen under kanske ett par år, med undantag för äldre och andra riskgrupper, där en stor del förmodligen kommer ta det på samma sätt som de idag tar säsongsinfluensavaccin. Men lita på att lobbyisterna kommer uppmana alla att vaccinera om sig redan till vintern i år; ”Nu med skydd mot ‘nya’ mutationer!”

Den stora massan kommer dock tröttna på att förnya sina doser i takt med att samhället åter normaliseras. Lobbyn kommer förmodligen ligga på och hävda det solidariska i att ta sina doser, och somliga (samma personer som sitter ensamma i sin bil med munskydd på?) kommer fortsätta ställa upp med sina kroppar. Men utöver riskgrupper kommer antalet villiga sjunka betydligt över tid.

Nu kommer en ganska pessimistisk förutsägelse om de länder som medelst drakoniska nedstängningar och begränsningar av människors friheter lyckats hålla nere smitta och dödlighet nära noll. Jag tänker på länder som Sydkorea, Australien och Nya Zeeland, men även våra nordiska grannländer. De har kämpat hårt för att slippa drabbas av smittan innan det finns fungerande vaccin, och hyser nog stora förhoppningar om att kunna återgå till det normala relativt förskonade från coronadödlighet. Tyvärr tror jag de förhoppningarna kommer på skam.

Även om de skulle få hela sina befolkningar att vaccinera sig och få en hög immunitet mot några av coronavirusvarianterna, finns det i mina farhågor en stor sannolikhet att de kommer kunna drabbas hårdare av andra nya varianter. De kanske inte finns än, men influensavirus muterar som sagt ständigt. Har knappast någon i populationen då drabbats av en riktig coronainfektion, utan alla bara har vissa specifika antikroppar skapade via vaccinet, har deras immunförsvar (via brist på T-celler från genomgången infektion) svårare att hantera det nya viruset än befolkningar i länder som tidigare drabbats värre.

Jag hoppas verkligen att jag har fel, men post-vaccincoronavågorna kommer inte vara barmhärtiga mot de befolkningar som inte utsatts för de tidigare virusvarianterna.

Hur de kommer hantera en sådan situation blir intressant att se. Väljer de i ett sådant läge att stänga ner igen kan man ju undra hur de någonsin skulle kunna förmås öppna upp igen. Det går nog helt enkelt inte att fly från dessa virus. Förhoppningsvis inser de motvilligt att de helt enkelt måste gå igenom samma stålbad som andra länder gjort.

Det man borde göra för att mildra detta stålbad är möjligen att dra lärdom av den forskning som gjorts under det senaste året, samt de behandlingar som visat sig mest effektiva vid allvarlig sjuklighet. Men jag hyser inga förhoppningar om att man skulle börja behandla Covid-19 med hydroxyklorokin, Ivermectin, C-vitamin eller profylaktiskt med D-vitamin. Eller att myndigheter skulle börja rekommendera folk att äta en näringsrik kost som är rik på naturliga fetter samt fri från socker, för den delen. Ett stabilt lågt blodsocker leder till mycket lägre risk att drabbas av virus- och bakterieinfektioner. Mot Sars-COV-2 är detta extra viktigt, då detta virus gärna kalasar på väggarna i blodkärlen när deras skyddsbarriär (glykokalyxen) bryts ner av glukosen i blodet. Gällande kosten så har författaren sina egna bias, då han själv upplevt uppenbara hälsofördelar med en sådan kost, inklusive högre motståndskraft mot virus- och bakterieinfektioner.

Tyvärr tror jag dock inte på någon omvälvande vändning gällande varken Livsmedelsverkets tallriksmodell eller västvärldens generella snabbmatskultur. Sådana förändringar tar årtionden. Om ens viljan finns. Och tvång tror jag inte på.

Sålunda kommer ingenting revolutionerande hända med våra matvanor som skulle stärka våra immunförsvar. Snarare lär det gå åt motsatt håll; trenden mot veganskt verkar växa, och den näringsbrist en sådan kost riskerar orsaka lär istället ge en ÖKAD känslighet för framtida patogener. Och att läkemedelsindustrin skulle godta att man börjar använda vitaminer och mediciner som inte går att patentera är inte heller troligt.

Nästa spekulation jag har gäller vilka av de pandemirelaterade restriktioner, initiativ och beteenden som kommer permanentas eller leva kvar i någon form. Och vilka positiva beteenden som kommer försvinna.

 • Det kommer bli vanligare att man jobbar hemifrån
 • Jobbresor kommer minska markant och ersättas av digitala möten och samtal
 • Företag kommer för vissa högkvalificerade roller kunna anställa perfekt matchade kandidater från hela världen när man inte längre behöver bo nära en viss arbetsplats
 • Många centralt belägna kontorslokaler kommer byggas om till lägenheter eller restaurang-/nöjeslokaler
 • E-handel kommer fortsätta växa, och fysiska butiker kommer behöver komma på nya idéer för att fortsätta vara relevanta
 • Mer distansundervisning för högre studier, medan grundskolor och gymnasier i huvudsak återgår till undervisning på plats
 • Desinficeringsmedel kommer stå kvar i affärer, restauranger osv.
 • Man kommer under lång tid framöver se vissa som fortsätter bära mask i affärer, i kollektivtrafik osv.
 • Avståndsmarkeringarna på golvet vid kassorna kommer leva kvar länge än
 • Vaccinpass eller friskhetsintyg kommer kanske spela en liten roll ett tag, men kommer successivt fasas ut, möjligen med undantag för flygresor
 • Trenden med friluftsliv och korvgrillning ute kommer successivt försvinna och återgå till tidigare nivåer
 • Trots att det inte längre verkar finnas någon gräns för hur mycket pengar alla länder kan låna och trycka, eller ge bort till andra länder för den delen, kommer svenskarna sorgligt nog acceptera att det som vanligt inte finns något över till äldrevården, beredskapslager, sjukvård, rättsväsende eller försvar.
 • ”The Great Reset”, som Klaus Schwabs WEF lanserade 3 månader in i pandemin, har redan initierats genom att FN, EU och många länder tagit på sig att låta dess essens genomsyra alla frågor, samt via ”upplysande” propaganda i mainstreammedia. Målen i Agenda 2030 (som The Great Reset ämnar införliva) låter så harmlösa och självklara att det är lätt att missa att vägen dit är kantad av totalitarism, förtryck, implantat, konstant övervakning och upphävande av äganderätten. Jag är inte så säker på att dagens politiker klarar att skydda oss från att bli en del av denna på ytan goda rörelse, till stor del för att de inte förstår den, men det lär ta tid att rent byråkratiskt driva igenom de åtgärder som behövs för att göra hela världen till en global teknokrati. Förhoppningsvis vaknar tillräckligt många upp innan det är för sent. Denna bok borde alla läsa.

Slutligen en positiv förhoppning. Låt säga att folk inte längre orkar bry sig om att uppdatera sin vaccindos varje säsong, och att man sett att det ändå inte hade någon effekt över tid att stänga ner länder på det sätt som skedde. Borde det då inte borga för att världen inte går lika bananas nästa gång det dyker upp ett nytt influensavirus? Givet att vi möjligen hunnit bli än mer metabolt sjuka tills dess så kanske det ser ännu värre ut med dödligheten då, men vi borde väl ändå ha lärt oss att det där med nedstängningar och vaccin inte är lösningen?

Vad tror du själv om framtiden, är jag helt fel ute på många punkter?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s