Målet med denna blogg är att bidra med ett bredare perspektiv i många frågor där jag anser att mediekonsumenten antingen vilseleds eller blir serverad förenklingar eller rentutav lögner. Jag kommer att arbeta för att skapa ett mer funktionellt och verklighetsförankrat narrativ, och därigenom bidra till en mer framgångsrik, om än i vissa fall obekväm, debatt. Det gör ont när knoppar brister…

Min ambition är framförallt att beröra nedan presenterade ämnen, men fler områden kan tillkomma vid behov.

Rasism; och då framförallt ”de låga förväntningasrnas rasism” som gör den utpekade till ett offer som behöver hjälp

Invandring; hur man borde resonera i invandringsfrågan. Volym, kravställning, återvandring, utvisning vid brott etc

Mångkultur; och hur hela konceptet är en stor fet självmotsägelse. Vissa delar av olika kulturer är inte kompatibla, och hur ska man lösa det utan att skapa parallellsamhällen?

Islamism; hur den nästlar sig in i samhällsorganisationer via olika vänsterrörelser, och på sikt kommer att på allvar utmana vårt demokratiska samhälle

Integration/assimilering; hur man borde tänka för att få till en fungerande taktik för att få nya medborgare att bli, men helst också vilja bli, svenskar

Klimatförändringar; hur hela etablissemanget vurmar för, och kastar pengar på, denna undergångssekt är väldigt oroande, och man får hoppas att empiri och verklig forskning får lov att spela större roll i framtiden

Miljöförstöring; som tyvärr ofta glöms bort idag, till förmån för ovan nämnda ”klimathot”. Här finns tyvärr väldigt mycket som borde belysas och tas upp på dagordningen

Identitetspolitik/Intersektionalitet; att ge människor en särställning beroende på vilken grupp de tillhör (låt vara kvinnor, icke-vita, HBTQ-personer, handikappade eller religiösa minoriteter) är både nedvärderande för dem själva, då de per definition blir offer, samt nedvärderande för alla andra, som blir utmålade som förövare gentemot dessa

Kost och hälsa; då jag brinner för detta område sedan tidigare kommer jag säkert gnälla en hel del på livsmedels- och läkemedelsindustrins cynism vad gäller att prångla ut sockerstinna och vitaminfattiga processade matvaror, samt allsköns onödiga och biverkningsbetyngda mediciner

Politiskt statsskick; är verkligen vår representativa demokrati det mest lämpliga styrelsesättet? Jag har svårt att tro att någon enda medborgare känner att ett enda parti representerar deras egen åsikt i alla frågor under en mandatperiod, och då kan man fråga sig om det inte finns bättre sätt att fånga upp folkviljan… Demokrati betyder trots allt folkstyre

Yttrandefrihet; är något som börjat naggas i kanten i dagens svenska samhälle. Rent formellt har vi yttrandefrihet, men med inskränkning i form av hets mot folkgrupp, och med en risk att behöva betala ett högt pris i form av social utfrysning och stigmatisering

Hoppas du kommer finna mina tankegångar intressanta och själv gräva djupare för att sätta dig in nya frågor. Min ambition är inte att presentera en slutgiltig eller objektiv sanning, men att istället försöka belysa frågor som borde ställas, och möjligen peka ut en riktning jag personligen ser som sundare och mer gynnsam för att nå framgång.