Vänstern och globalisterna

I stora delar av västvärlden ser man idag hur vänsteraktivister ger sig hän åt att försöka öppna upp nationsgränser för att underlätta migration, samt införa globala lagar inom en mängd områden; mänskliga rättigheter, miljö, klimat osv. Vänsterns aversion gentemot nationalstaten är förmodligen grundad i en vilja att göra upp med det förtryck av olika folk som många nationer gjort sig skyldiga till historiskt. Nationen är i deras sinne per definition ond. Men istället för att vilja bygga en starkare demokratiskt förankrad nation, vill man istället luckra upp den steg för steg, för att i förlängningen skapa någon form av global gemenskap med överstatligt styre. Som om det skulle vara enklare att hålla samman flera miljarder människor med olika bakgrunder… 

Demokratin som de säger sig värna har historiskt bara fungerat i nationer. Överstatlighet kan aldrig sägas representera en folkvilja, endast elitens vilja.

Hursomhelst, denna vilja till global likriktning delar de faktiskt med sina tidigare värsta fiender; globalisterna. Dessa står egentligen för allt som en sann vänsteraktivist hatar; makt och därigenom tillskansade rikedomar. Men när man vill nå ett överordnat mål, då kan man uppenbarligen bortse från sådana petitesser och göra gemensam sak av sina strävanden.

Globalisternas mål, att göra hela världen till en enda stor marknad med samma regler och lagar, sammanfaller ganska väl med vänsterns mål att försvaga nationalstaten. För att driva på denna utveckling har globalisterna märkt att de genom olika skrämseltaktiker kan påskynda opinionsbildningen för diverse repressiva globala förordningar, främst genom FN. Klimathotet definierades tidigt som en möjlig kandidat, och är väl idag det mest flagranta exemplet på denna framgångsrika taktik. Vänstern har svalt betet om jordens nära förestående undergång och kämpar allt de förmår för att hjälpa sina tidigare antagonister.

En annan taktik som varit gynnsam för globalisterna att använda är migrationen. Man kan alltid driva på vänsteraktivister med känsloargument; ”se på de stackars barnen som behöver ett nytt hemland”, ”se på den stackars kvinnan som knappt har mat för dagen” och så vidare. Vänsteraktivisten kopplar genast på sin godhetsiver, och vill erbjuda all världens fattiga en hemvist i det egna landet. Kosta vad det kosta vill.

För globalisterna uppfyller detta två separata delmål. Dels destabiliseras landet av en stor invandring från kulturellt väsensskilda och utbildningsmässigt undermåliga länder. Och dels kommer det finnas möjligheter att på sikt sänka lönerna på enkla arbeten när landet börjar krackelera genom den skuldsättning som föranletts genom att finansiera invandringen och de därigenom orsakade samhällsproblemen. När landet är skuldsatt upp över öronen är det även svårt att opponera sig när det kommer till för landet ogynnsamma globala handelsavtal och regleringar.

Fördelen för globalisterna är uppenbar; de globala företagen får fritt spelrum över en homogen världsmarknad.

Men vad får vänstern ut av det? 

2 reaktioner på ”Vänstern och globalisterna

  1. Vad vänstern får ut av det? L ätt, de får känna sig som goda, det är det hela. Vad som händer på sikt begriper de inte.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s