Faktakoll på universitetens extremism

Härom dagen blev det lite dålig stämning när jag pratade med en bekant. Vi kom att prata om universitetens roll för vetenskapliga framsteg. Min motpart hävdade att man behöver universiteten för att dels utbilda, men sedan framförallt för att bekräfta att en viss individ till fullo tillgodogjort sig befintlig kunskap inom ett visst område. Det stämmer visserligen att en universitetsexamen fortfarande ses som en garant för att någon har inhämtat nog med kunskap inom ett område för att vara anställningsbar inom ett relaterat yrke, men min invändning var att man med fog kan vara orolig för om det verkligen förhåller sig som det borde med själv kunskapsinhämtandet. För att inte tala om kvaliteten på nydanande forskning.

Min bekant undrade vad jag egentligen pratade om. Och nu kom den dåliga stämningen; då jag nyligen läst ”Genusdoktrinen” rabblade jag upp ett gäng komprometterande punkter gällande jämställdhetsintegrering, genusperspektiv och allmän vetenskapsrelativism inom universiteten. Hur den forskning som bedrivs alltid behöver inkludera ett genusperspektiv, hur manliga forskare köps ut för att ersättas av kvinnor samt hur forskningsgruppers duglighet bedöms mer på könssammansättning än på faktisk kompetens inom ett område.

Nu fick jag höra att jag var lättlurad och naiv som kunde tro på något så urbota konspiratoriskt; att det jag sagt helt enkelt var för dumt för att kunna stämma. Så illa kan det ju inte vara i verkligheten!

Jag har ingen anledning att tvivla på de fakta som lagts fram i Anna-Karin Wyndhamns och Ivar Arpis bok, men min bekant hävdade att det måste vara nonsens. Så jag tog på mig att själv göra lite detektivarbete för att verifiera vad jag läst.

Efter lite googlande resulterade detta i följande mejl till min bekant:

Intressanta länkar nedan.

I riksdagens uppdrag till de forskningsråd (Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova) som beviljar forskningsstöd till universiteten ingår en skrivelse som lyder: ”Myndigheten ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt.”
”När det är tillämpligt” verkar dock för säkerhets skull behandlas som obligatoriskt av myndigheterna.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2009-1101 (4b §)

En av instanser som delar ut bidrag, Forte, har ett obligatoriskt fält för genusperspektiv i ansökan:

”Genus- och mångfaldsperspektiv i forskningens innehåll (max 2 000 tecken) På vilket sätt är ett teoretiskt grundat genus- och mångfaldsperspektiv viktigt för forskningsprojektet? Detta gäller utöver en beskrivning av de variabler som ingår i forskningsprojektet som exempelvis kön, etnicitet och funktionsnedsättning. Inom mångfaldsbegreppet ingår bland annat funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, socioekonomisk status, ålder, och sexuell läggning.”

https://forte.se/app/uploads/2019/12/tillampad-valfardsforskning-2020-information-om-utlysningen-ta.pdf

Vinnova (enligt egen utsaga Sveriges ”Innovationsmyndighet”) har i sina bedömningskriterier tydligt poängterat att projektresultaten måste bidra till ökad jämställdhet.

https://www.vinnova.se/contentassets/4986e2c928d34fef860e1dee35c358b6/vi_18_03.pdf (se sid 7)

Vetenskapsrådet ger exempel på forskning inom alla möjliga områden som de anser ha hjälp av genusperspektiv, så svårt för deras handläggare att kategorisera något område som fritt från detta. Lättare att kräva genusperspektiv, då kan man inte bli ifrågasatt…

https://www.vr.se/soka-finansiering/krav-och-villkor/beakta-kons–och-genusperspektiv.html

http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/gendered_innovations-KINA25848ENC.pdf#view=fit&pagemode=none (från Vetenskapsrådet, se sid 13)

Sen är ju en stor grej att forskargrupperna MÅSTE vara jämställda. I praktiken innebär det att vissa projekt letar upp kvinnor som de kan ha med för syns skull…

På Chalmers pågår ett projekt som heter Genie, som ska se till att göra universitetet mer jämställt. 300 miljoner satsas. Effekten är att manliga professorer köps ut och högt ansedda kvinnor från andra universitet ges orimligt bra löner och villkor för att byta till Chalmers…

Nedan en sista länk om hur genusarbetet skall genomsyra all verksamhet på universiteten.

https://universitetslararen.se/2017/05/31/genus-ska-genomsyra-allt-i-forskningsradens-arbete/

Jag vet inte om jag helt lyckades övertyga min bekant om galenskaperna som pågår, men hen såg ju att allt inte står helt rätt till med förutsättningarna för att kunna fokusera på egentlig forskning, så jag slapp epiteten naiv och lättlurad i alla fall.

Detta vetenskapsfientliga paradigm har spritt sig som en löpeld i en stor del av västvärldens universitet, framförallt i USA, och är redan på god väg att urholka deras legitimitet och anseende som bärare av kunskap och som okorrumperad vetenskaplig instans.

I en snar framtid kommer det förmodligen vara mer sannolikt att du vänder dig till privata utbildningsföretag istället för att skriva in dig på ett universitet. I många länder kostar det dessutom stora summor att gå på ett universitet, och där kommer denna utveckling förmodligen gå ännu fortare än i Sverige.

Eller går det fortfarande att rädda universiteten från sig själva?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s