Vetenskap som religiöst slagträ i kampen mot ”förnekarna”

I dagens debatt hörs ofta att man ska "lita på vetenskapen", och det håller jag såklart med om. Dock är det sällan just vetenskap i sig dessa debattörer avser, utan oftare en specifik forskare, en specifik rapport, eller bara det som benämns "vetenskaplig konsensus". Vetenskap är emellertid ingen av dessa saker. Vetenskap är en metod … Fortsätt läsa Vetenskap som religiöst slagträ i kampen mot ”förnekarna”

Särskilda rekommendationer för ovaccinerade: Nästa steg i 2020-talets motsvarighet till 1930-talets arisering

Den som har läst på om den arisering som inleddes när Hitler kom till makten 1933, borde även kunna se parallellerna med den avhumanisering som inletts mot de som av olika skäl inte vill vaccinera sig mot SARS-COV-2. För er som inte är bekanta med begreppet arisering, kan man kort sammanfatta det med att det … Fortsätt läsa Särskilda rekommendationer för ovaccinerade: Nästa steg i 2020-talets motsvarighet till 1930-talets arisering

Fantastiskt att restriktionerna upphävs, om än på felaktiga grunder

De slopade restriktionerna relaterade till covid-19 fr o m 29 september gläder många, men upphävandet är tyvärr inte ett tecken på att det sunda förnuftet helt plötslig segrat, utan snarare på en naiv övertro på vaccinet. Men jag tackar och tar emot i alla fall. Ibland får man vara nöjd när utfallet av idioti blir … Fortsätt läsa Fantastiskt att restriktionerna upphävs, om än på felaktiga grunder

Sverige tar strid MOT de mänskliga rättigheterna

Frankrike har nyligen anammat stora delar av den svenska sexköpslagstiftningen, och som ett brev på posten har nu de som drabbas av den, framförallt kvinnor, begärt att Europadomstolen ska pröva om lagen bryter mot de mänskliga rättigheterna. I Frankrike tolererar folket inte att bli överkörda av staten på samma sätt som vi i Sverige. Ökad … Fortsätt läsa Sverige tar strid MOT de mänskliga rättigheterna