Doublethink corona style

Ni som läst George Orwells 1984 känner säkerligen till begreppet ”doublethink”, det begrepp författaren använder för att beskriva den del av indoktrineringen som lärt befolkningen i Oceanien att acceptera att två oförenliga teser bägge kan vara sanna samtidigt. Sanning är lögn, krig är fred, kärlek är hat, mycket är lite. Den som bestämmer vilken av utsagorna som stämmer för stunden gör sig, i och med denna makt, dessutom än mäktigare, då de ängsliga undersåtarna blir beroende av uttolkningen för att bete sig rätt, och att inte säga något som får dem att stötas ut från samhället och gemenskapen.

En av ”teserna” är såklart oftast hur något förhåller sig i verkligheten, medan den andra tesen vid närmare anblick står i direkt konflikt med den första. Hur denna kognitiva dissonans hanteras av den enskilde skiljer sig från individ till individ, men de vanligaste metoderna är nog antingen att inte ens ta in argumenten mot den föredragna tesen (blunda), eller, att genom innovativ tankeförmåga ändå hävda att bägge teserna är sanna, men att de har olika validitet beroende på sammanhang (godtycke). Bägge sätten är gångbara, men borgar för stor irritation när man måste försvara sin ståndpunkt, antingen genom att komplett avfärda meningsmotståndare som konspirationsteoretiker (enklast och därför mest frekvent använt), eller genom att lägga ut sitt lapptäcke av godtyckliga och situationsanpassade halvsanningar som i ”bästa” fall får motparten att tappa tråden och ge upp (tänk Jerzy Sarnecki mot Andres Holmberg i SVT:s 30 minuter).

Dessa retoriska angreppssätt är vad enskilda debattörer som praktiserar doublethink kan leverera, men hade utsagorna bara kommit från enskilda individer hade det ju aldrig kunnat bli en grej till att börja med. Den nya tesen behöver nämligen komma från en aktör som redan etablerat sig som en pålitlig källa till kunskap och insikter, och som åtnjuter allmänhetens förtroende som en neutral observatör av verkligheten: i västvärlden – Mainstream Media. Hur de stora mediehusen har fått ett sådant anseende går bortom mitt förstånd, men jag lämnar den frågan därhän för tillfället. Yttermera kan man fråga sig varför de ser sig nödgade att likt en trasig LP-skiva upprepa direkt verklighetsfrånvända teser om tingens tillstånd i världen, även om denna fråga förmodligen kan benas ut genom att skärskåda deras ägare och deras intressen. Det är dock inte om detta jag kommer skriva om nu. Det jag vill poängtera är att det är genom just processen ”ständig innötning av ett budskap från en betrodd institution” som tesen till sist får fäste. När makten upprepar något tillräckligt många gånger övertygas en tillräckligt stor del av populationen för att det ska bli det dominerande narrativet i samhället. Håller man inte med har man fel. Man är inte PK.

Det som slog mig när jag nyligen läste om 1984 var hur mycket doublethink som utövas i mer eller mindre varje fråga som relaterar till corona-”pandemin”. Jag roade mig med att plita ner några intressanta exempel. Håll till godo!

1. Vaccinet är effektivt för att skydda mot smitta, men samtidigt skyddar det inte mot smitta om man träffar ovaccinerade.

2. Vaccinet är inte färdigtestat, men man vet att fördelarna överväger nackdelarna.

3. Friska barn löper en obefintlig risk för att drabbas av allvarlig covid-19, men det är viktigt att vaccinera dem för att skydda dem mot smitta.

4. Det är viktigt att vaccinera sig för att skydda andra, men man kan fortfarande smitta andra om man vaccinerar sig.

5. Verklig infektion ger bättre immunitet än vaccination, men man bör ändå vaccinera sig om man varit smittad.

6. Covid-19 är unikt farlig och måste bemötas med hårda restriktioner och vaccinering, trots att dödligheten ligger på samma nivå som en allvarligare influensa.

7. Livsstilsrelaterad ohälsa mångfaldigar risken att drabbas hårt av covid-19, men det finns inget du kan ändra på i din livsstil för att påverka detta.

8. Ivermectin är livsfarligt eftersom man kan feldosera, men andra mediciner kan man såklart hantera korrekt.

9. Trots flera miljarder administrerade doser Ivermectin med ytterst få negativa effekter under de senaste 40 åren vet man inte tillräckligt om biverkningarna, men för ett vaccin som endast testats i några månader var man säker på att det inte fanns några allvarliga biverkningar.

10. Läkemedelsbolagen har visserligen agerat oetiskt tidigare, men det finns ingen chans att de gör det denna gången.

11. Man bör undvika SARS-CoV-2 genom att inte träffa andra, men man behöver utsätta sig för andra för att immunförsvaret ska fungera bra.

12. Hade det funnits långtidsbiverkningar från vaccinen så hade man sett dem nu, fast det inte ens gått i närheten av ”länge” sedan vaccinen började testas.

13. Man litar på det som medierna hävdar är vetenskaplig konsensus, för de experter som säger något annat är ju uppenbarligen inte experter, utan konspirationsteoretiker.

14. Vaccin är vår enda chans, trots att mänskligheten har tagit sig igenom mycket värre pandemier förr, utan vaccin.

15. Barn smittar väldigt lite, men tillräckligt mycket för anses smitta för mycket.

16. Smittan ökar på grund av alla ovaccinerade, men smittan i många länder är högre nu än när ALLA var ovaccinerade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s