Om fundamentalism…

Säga vad man vill om religiösa skrifter, men de kan säkert vara vara hjälpsamma om de tolkas med klokskap och med ett historiskt filter. Likaså kan de vara direkt farliga om de tolkas bokstavligt, utan en ambition att förstå det sammanhang och den tid texterna formulerades i. Sålunda blir det extremt viktigt hur de religiösa ledarna för olika religioner väljer att se på de religiösa texterna, då deras uttolkningar mer eller mindre avgör, inför deras följare, ifall en viss religion är fredlig och tolerant, eller stridslysten och intolerant.

Med tanke på att många religiösa texter innehåller moraliska ställningstaganden från en mindre upplyst tid, finns det många sätt det skulle kunna gå fel på i mer eller mindre alla världsreligioner. Men vi ser detta oftast inte manifesteras i utvecklade länder, där religionsuttolkningarna steg för steg blivit mer fredliga och toleranta, trots att ursprungstexterna kan säga ganska vedervärdiga saker.

Vad är det då som avgör hur uttolkningen sker? Jo, givetvis är det kulturellt betingat. Man väljer att lyfta fram de texter som passar bäst in i det samhälle vi lever i, och de normer vi gemensamt enats om. Man väljer bort det som är omodernt och förlegat, eller tolkar in något mer lämpligt i dessa uttryck.

Uttolkningarna säger sålunda inte så mycket om religionen i sig, utan fungerar mer som ett sätt att rättfärdiga den rådande kulturen och att lära ut hur man bör agera och tänka baserat på denna. Detta ger enlig mig en rimlig förklaring till varför olika religioner, som alla har inslag av intolerans och uppmaningar till våld i sina religiösa texter, kan ge upphov till helt skilda synsätt på dessa inslag. De påverkas nämligen av den rådande kulturen.

I västvärlden har vi genom upplysningen och den industriella revolutionen utvecklat demokratiska samhällen där alla människor föds med samma värdighet och har möjlighet att i stor utsträckning själva välja hur man vill leva sina liv. Detta har format vår religion till det den representerar idag.

I mellanöstern har man till exempel inte upplevt samma modernisering av samhället; man är vana att leva i hedersbaserade klansamhällen, där de moraliska ställningstagandena ofta skiljer sig markant från de västerländska, och rimligen även leder till helt andra uttolkningar av religiösa texter än vad som hade varit fallet i ett västland.

Religion blir, mer än något annat, en formbar spegelbild av dina egna ideal, din moral och dina drömmar. Så tänk dig noga för innan du ger en viss religion skulden för olika problem i världen; religioner är snarare att betrakta som samlingsnamn för olika kulturella värdesystem.

Gott så, religioner är inte onda i sig, men problemet blir ändå detsamma när rådande kultur ger uttolkarna skäl att uttyda intoleranta och våldsbejakande texter bokstavligt. Fundamentalism kommer leva kvar så länge som det finns länder som lever kvar i samma tidsanda som när de religiösa texterna skrevs.

Jag tror att religiöst förtryck successivt kan försvinna om världens länder demokratiseras och lär sig hur man skapar rikedom och välfärd. Därför anser jag att det är viktigt att väst tydligt markerar att man inte tolererar förtryck, och slutar stödja intoleranta regimer med ekonomiska medel; ovillkorade bistånd till sådana länder är inte en ”god gärning”, ej heller riktade bistånd som inte följs upp. Handel med krav på etik och moral i affärsverksamheterna låter som en mycket bättre väg i mina ögon; båda sidor vinner på detta.

Alternativperspektiv.se planerar ett lite djupare gräv på hur mycket pengar väst (läs: framförallt Sverige) slösar bort på förment ”goda” projekt i totalitära stater, ofta helt utan insyn i hur pengarna används. Detta stöder inte länderna i sina strävanden mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle, snarare befäster det nuvarande förtryck och fördröjer det nödvändiga uppvaknandet. To be continued…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s